Beton towarowy

 1. Zaprawa cementowa (jastrych)
 2. Grunt stabilizowany cementem (podbudowa drogowa)
  • 1,5-2,5 MPa
  • 2,5-5,0 MPa
 3. Beton towarowy w zakresie C8/10 – C70/85
  • Konstrukcyjny
  • Nawierzchniowy
  • Mostowy
  • Kontraktorowy
 4. Beton wodoszczelny i mrozoodporny

Węzły betoniarskie produkujące mieszanki betonowe wyposażone są w kontenery grzewcze pozwalające na produkcję w okresie zimowym.

Jako firma posiadamy specjalistyczne środki transportu, do których należą betonomieszarki mogące pomieścić 7, 9 lub 10 m3 betonu, pompy do betonu – rotorowe o wysięgu 21m, oraz tłokowe o wysięgu 25 , 28, 36 oraz 42 m.

Do transportu i rozładunku towarów na paletach transportowych dysponujemy samochodami z dźwigiem, mogącymi przetransportować do 20 palet. Dysponujemy także samochodami samowyładowczymi (wywrotki), którymi transportujemy mieszankę betonową o konsystencji wilgotnej na podbudowy drogowe.