Zapraszamy do składania ofert na :

Dostawę wyposażenia zbrojarni.

Termin składania ofert od dnia 20.09.2017 r. do dnia 05.10.2017 r.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2017:

„Dostosowanie budynku hali produkcyjnej do nowych potrzeb związanych z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów prefabrykowanych” zostały złożone 3 oferty.

 

Najkorzystniejsza jest oferta firmy: Usługi Remontowo – Budowlane Janusz Magrzyk, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 62, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Punktacja ofert przedstawia się następująco :

  1. Usługi Remontowo – Budowlane Janusz Magrzyk – 100 pkt.
  2. MR DŹWIGI Sp. z o.o. – 90,60 pkt.
  3. B.M.B. Budownictwo Marcin Bartkiewicz – 83,10 pkt.

 

Dziękujemy za złożenie oferty.

 

Zapraszamy do składania ofert na :

Dostosowanie budynku hali produkcyjnej do nowych potrzeb związanych z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów prefabrykowanych.

Termin składania ofert do dnia 28.07.2017 r.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Przedmiar robót

5. Konstrukcja otworów

6. Projekty