Przetargi

Zapytanie nr 1/2017

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania nr 1/2017

Dostosowanie budynku hali produkcyjnej do nowych potrzeb związanych z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów prefabrykowanych.

Termin składania ofert do dnia 28.07.2017 r.

Informacja o wyborze oferty w ramach zapytania nr 1/2017

Niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2017:

„Dostosowanie budynku hali produkcyjnej do nowych potrzeb związanych z uruchomieniem produkcji nowych wyrobów prefabrykowanych” zostały złożone 3 oferty.

Najkorzystniejsza jest oferta firmy: Usługi Remontowo – Budowlane Janusz Magrzyk, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 62, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Punktacja ofert przedstawia się następująco :

Usługi Remontowo – Budowlane Janusz Magrzyk – 100 pkt.

MR DŹWIGI Sp. z o.o. – 90,60 pkt.

B.M.B. Budownictwo Marcin Bartkiewicz – 83,10 pkt.

Dziękujemy za złożenie oferty.

Załączniki