Oferta: Koryta betonowe ściekowe

Koryta betonowe ściekowe

Koryta półokrągłe są stosowane do wykonywania odwodnień liniowych w infrastrukturze drogowej oraz w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych. Korytko ściekowe służy do odwadniania rowów. Produkowane są metodą wibroprasowania. Koryta trójkątne przejmują wody opadowe, dzięki swojemu kształtowi sprawnie odprowadzają je do wpustów kanalizacji lub prosto do zbiornika wód opadowych. Montowane na skrajni wzdłuż długości jezdni. Produkowane są metodą wibroprasowania. Koryto GARA to element odwodnieniowy przeznaczony do umocowań dna rowów bocznych przy drogach torach linii kolejowych oraz innych rowów spotykanych w budownictwie kolejowym, drogowym, wodnomelioracyjnym i komunalnym. Koryto skarpowe jest stosowane głównie przy skarpach i wzniesieniach. Pionowo połączone ze sobą elementy, zamontowane na skarpie, tworzą ciąg który służący do odprowadzania wody po skarpie z ulicy do położonych niżej zbiorników.

Koryto skarpowe jest stosowane głównie przy skarpach i wzniesieniach. Pionowo połączone ze sobą elementy, zamontowane na skarpie, tworzą ciąg który służący do odprowadzania wody po skarpie z ulicy do położonych niżej zbiorników.
Koryto skarpowe
Koryto GARA to element odwodnieniowy przeznaczony do umocowań dna rowów bocznych przy drogach torach linii kolejowych oraz innych rowów spotykanych w budownictwie kolejowym, drogowym, wodnomelioracyjnym i komunalnym.
Koryto typu gara
Koryta trójkątne przejmują wody opadowe, dzięki swojemu kształtowi sprawnie odprowadzają je do wpustów kanalizacji lub prosto do zbiornika wód opadowych. Montowane na skrajni wzdłuż długości jezdni. Produkowane są metodą wibroprasowania.
Koryto trójkątne 33/50/18-20
Koryta półokrągłe są stosowane do wykonywania odwodnień liniowych w infrastrukturze drogowej oraz w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych. Korytko ściekowe służy do odwadniania rowów. Produkowane są metodą wibroprasowania.
Koryto półokrągłe