Dotacje

Fundusze Europejskie

 • Firma realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

  ,,Zmiana procesu produkcji kostki brukowej ,,Premium Lux”" nr projektu POIR.03.02.02-00-2302/20

  Projekt polega na wdrożeniu do produkcji nowego rozwiązania technologicznego odpowiadającego nowym wyzwaniom w zakresie produkcji kostki brukowej lakierowanej.

  W celu wdrożenia nowej technologii określono następujące zakupy inwestycyjne:

  - zakup podkładów produkcyjnych - 1 komplet,

  - zakup systemu do podawania lakieru – 1 szt.

  Projekt będziemy realizować w okresie lipiec 2021 do grudzień 2021. Łączny koszt kwalifikowany projektu wyniesie 2.244.000,00 zł. Wartość wkładu Funduszu Europejskiego wynosi 1.346.400,00 zł.

 • Firma realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP pt. :

  ” Wdrożenie produkcji elementów dla energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego”.

  Podstawowym celem projektu jest wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji wyrobów prefabrykowanych betonowych.

  Projekt polega na uruchomieniu nowego zakładu produkcyjnego w którym zostanie uruchomiona produkcja nowych wyrobów prefabrykowanych: płyt ściennych oraz biegów schodowych. Inwestycja jest realizowana od stycznia 2017 roku do marca 2019 roku. Łączny koszt inwestycji wyniesie 10.294,00 tys. zł netto.

  Inwestycja pozwoli na poszerzenie naszej oferty produkcyjnej oraz umożliwi wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów i rozwiązań.

  Wartość wkładu Funduszu Europejskiego wynosi 6.999.920,00 zł.