O nas

Mackiewicz – producent wyrobów betonowych

Firma MACKIEWICZ jest już z Państwem od 1998 roku. Dzięki tak bogatemu doświadczeniu stworzyliśmy dla Państwa jedną z najszerszych ofert produktów na Polskim rynku. Czas ten pozwolił nam na pełne wyspecjalizowanie się w produkcji takich produktów jak: kostka betonowa, bloczki fundamentowe, obrzeża, płytki betonowe i inne drobnowymiarowe elementy betonowe.  W 2008 roku firma uruchomiła nową linię produkcyjną niemieckiej firmy REKERS z pierwszym w Europie zastosowanym robotem pakującym. Linia ta pozwala nam produkować kostkę w technologii melanży a także kostkę płukaną. Jesteśmy producentem nowoczesnych Płyt Kreativ o niskiej nasiąkliwości, które w nowatorski sposób wypełniają Państwa przestrzeń zagospodarowań architektonicznych. Stale rozwijamy dotychczasową istniejącą infrastrukturę i technologie produkcji zgodnie z najnowszymi, surowymi normami budowlanymi, jak również modernizujemy i rozszerzamy zakładowy park maszynowy.

Firma MACKIEWICZ oferuje swoim klientom szeroki zakres towarów wraz z usługami towarzyszącymi:

 • Kostka betonowa w najnowszych wzorach i kolorach melanży ( kostka fazowa i bez fazowa w grubościach 6 cm, 8cm, 10 cm)
 • Płyty chodnikowe i ażurowe w szerokim zakresie kształtów i grubości,
 • Beton towarowy w zakresie C8/10 – C70/85 (również beton mostowy, nawierzchniowy, kontraktorowy, zaprawy, jastrych, podsypki i stabilizacje cementowe)
 • Bloczki fundamentowe
 • Obrzeża trawnikowe proste i łukowe w szerokim zakresie kształtów i barw
 • Krawężniki drogowe – proste, skośne, łukowe i najazdowe
 • Cement workowany

Zapewniamy specjalistyczny transport wszystkich wyżej wymienionych towarów na plac budowy. 

Atuty

Dysponujemy niżej wymienionymi własnymi specjalistycznymi środkami transportu:

 • Betonomieszarki – o pojemnościach 7, 9, 10 m3,
 • Gruszkopompy – 4 szt. o wysięgniku 21, 25, 28 metrów
 • Pompy do betonu – 3 szt. o wysięgniku 36, 42 metrów,
 • Samochody samowyładowcze (wywrotki) – do transportu betonów chudych

Firma Mackiewicz dysponuje własnym, w pełni wyposażonym w aparaturę pomiarową laboratorium zakładowym do bieżącej kontroli jakości produkcji. Najwyższą jakość produkowanych wyrobów zapewnia stały nadzór Działu Kontroli Jakości nad surowcami dostarczanymi do zakładu, procesem produkcji i magazynowania. Jednocześnie wykształcenie i doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej jakością produkcji w firmie MACKIEWICZ pozwala mieć pewność, że każdy wyprodukowany wyrób spełnia wszystkie obowiązujące normy.

W celu zapewnienia naszym odbiorcom możliwie najlepszych wyrobów, stale współpracujemy z czołowymi dostawcami cementu, kruszyw, barwników oraz chemii budowlanej na rynku polskim.

Fundusze Europejskie

Firma realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP pt. : ” Wdrożenie produkcji elementów dla energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego”