Przetargi

Zapytanie nr 1/2021

Zapraszamy do składania ofert na dostawę:

I. Podkłady produkcyjne – 1 komplet

II. System do podawania lakieru – 1 szt.

Zgodnie z warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2021. Termin składania ofert: 27.09.2021r.

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zostały wybrane następujące oferty:

I. Podkłady produkcyjne – 1 komplet:
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy: POLBLAT-Paweł Kopyt z siedzibą Maków ul. Małęczyńska 34A, 26-640 Skaryszew, na kwotę 2.178.000,00 PLN , która uzyskała 100 pkt. i była najkorzystniejsza.

II. System do podawania lakieru – 1 szt.: 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy: Remei Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kępska 12, 45-130 Opole, na kwotę 10.668,00 EUR , która uzyskała 90 pkt. i była najkorzystniejsza.

Oferty które wpłynęły:
a) ANIMIC Marcin Nowakowski z siedzibą ul. Grzybowska 17 lok. 19, 26-600 Radom; termin wpływu oferty: 24.09.2021r.,
b) POLBLAT-Paweł Kopyt z siedzibą Maków ul. Małęczyńska 34A, 26-640 Skaryszew; termin wpływu oferty: 23.09.2021r.,
c) Remei Polska Sp. z o.o.z siedzibą ul. Kępska 12, 45-130 Opole; termin wpływu oferty: 22.09.2021r..
d) TECHMATIK S.A. z siedzibą ul. Żółkiewskiego 131/133, 26-610 Radom; termin wpływu oferty: 23.09.2021r.

Załączniki