Realizacje: TCDK Szczuczyn

TCDK Szczuczyn

Miejsce

Szczuczyn

Obiekt

Stadion przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur

Data realizacji

październik 2020
styczeń 2021

Zakres dostaw

Płyty audytoryjne:  296 szt.
Biegi schodowe:  128 szt.