Przetargi

Zapytanie nr 1/2018

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania nr 1/2018

Zapraszamy do składania ofert na :

I. Dostawę suwnic zewnętrznych – 1 kpl.

II. Dostawę suwnic wewnętrznych – 1 kpl

Termin składania ofert od dnia 16.01.2018 r. do dnia 16.02.2018 r.

 

Informacja o wpłynięciu ofert do zapytania nr 1/2018

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania ofertowego na dostawę Suwnic wpłynęły następujące oferty:

1. GH Cranes Sp. Z o.o. , 42-100 Kłobuck, ul. Górnicza 2B, oferta wpłynęła 16.02.2018

2. BTM Project Sp. z o.o., 43-190 Mikołów, ul. Towarowa 11, oferta wpłynęła 15.02.2018

3. JACK CRANE Sp. z o.o., 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 2/300, oferta wpłynęła 16.02.2018

4. Systemy Transportu Bliskiego PANDA Sp. z o.o., 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 144, oferta wpłynęła 16.02.2018

5. BUDTOR BESTWINA Sp. z o.o. , 43-512 Bestwina, ul. Bialska 1, oferta wpłynęła 16.02.2018

6. Przedsiębiorstwo HAK Sp. Z o.o., 54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 4d, oferta wpłynęła 16.02.2018

Oferty, które spełniły warunki formalne i techniczne i zostały zaakceptowane do drugiego etapu (negocjacji):

1. JACK CRANE Sp. z o.o., 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 2/300,

2. Systemy Transportu Bliskiego PANDA Sp. z o.o., 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 144,

3. BUDTOR BESTWINA Sp. z o.o. , 43-512 Bestwina, ul. Bialska 1,

4. Przedsiębiorstwo HAK Sp. Z o.o., 54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 4d,

Oferty, które nie spełniły warunków formalnych i technicznych i zostały

odrzucone:

1. GH Cranes Sp. Z o.o. , 42-100 Kłobuck, ul. Górnicza 2B,

2. BTM Project Sp. z o.o., 43-190 Mikołów, ul. Towarowa 11

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2018

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego nr 1/2018 na dostawę:

– suwnic zewnętrznych – 1 komplet,

– suwnic wewnętrznych – 1 komplet,

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

1. Budtor Bestwina Spółka z o.o. SK z siedzibą: 43-512 Bestwina; ul. Bialska, data wpływu oferty: 01.03.2018r.; cena netto: 2.079.000,00 PLN; uzyskana punktacja: 100 pkt.

Pozostałe oferty które wpłynęły w ramach prowadzonego postępowania ofertowego:

1. Jack Crane Sp. Z o.o.; Adres: 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 2/300; data wpływu oferty: 01.03.2018r. – Oferta odrzucona

2. Przedsiębiorstw HAK Sp. z o.o.; Adres: 54-519 Wrocław ul. Jerzmanowska 4d; data wpływu oferty: 01.03.2018r. – Oferta odrzucona

3. System Transportu Bliskiego PANDA Sp. z o.o.; Adres: 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 144; data wpływu oferty: 16.02.2018r. – Oferta odrzucona

4. BTM Projekt Sp. z o.o.; Adres: 43-190 Mikołów ul. Towarowa 11; data wpływu oferty: 15.02.2018r. – Oferta odrzucona

5. GH Cranes Sp. z o.o.; Adres: 42-100 Kłobuck ul. Górnicza 2B; data wpływu oferty: 16.02.2018r. – Oferta odrzucona

Dziękujemy za złożenie ofert.

Załączniki