Przetargi

Zapytanie nr 6/2017

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania nr 6/2017

Zapraszamy do składania ofert na :

Dostawę suwnic zewnętrznych- 1 kpl. oraz wewnętrznych – 1 kpl

Termin składania ofert od dnia 03.11.2017 r. do dnia 04.12.2017 r.

Odpowiedzi na pytania do zapytania nr 6/2017

W związku z powtarzającymi się pytaniami, w załączeniu odpowiedzi na te pytania.

Informacja o anulowaniu zapytania nr 6/2017

W dniu 21.11.2017r. Zamawiający anulował zapytanie nr 6/2017 odnośnie dostawy suwnic zewnętrznych i wewnętrznych.

Załączniki